Voor de beelden gebruik ik diverse materialen,
variërend van gips tot brons en van speksteen tot
gebakken chamotte.
Alexandra van der Leeuw
06-22901344
Celebesstraat 27
2585 TC Den Haag